Zašto je važno investirati u edukaciju zaposlenih?

мај 22, 2020

poslovne edukacije zaposlenih

Edukacija zaposlenih je ključna za uspeh Vaše firme – ona povećava vrednost vaših zaposlenih i razvija njihovo samopouzdanje tako da oni mogu da doprinesu na mnogo značajniji način. Dobro osmišljen edukativni program doprinosi motivaciji, angažovanju i lojalnosti zaposlenih.

Međutim, edukacije zaposlenih često bivaju zapostavljene jer kompanije oklevaju da potroše njihovo vreme i novac na edukaciju ljudi. Zapravo, prema Deloitte Millennial Survey, samo 24% milenijalaca je ‘’veoma zadovoljno’’ sa prilikama profesionalnog razvoja koje im kompanija pruža.

Zašto je edukacija zaposlenih važna?

Hajde prvo da uzmemo u obzir 3 važna razloga u korist edukacije zaposlenih.

 

1. Lični razvoj i samopouzdanje

Niko ne voli da se zaglavi u ćorsokaku – svi ljudi teže profesionalnom razvoju i napredovanju u karijeri. Kada se Vaši zaposleni osećaju kao da doprinose kompaniji, to im daje osećaj vrednosti. Edukacije zaposlenih su najbolji način da podstaknete taj osećaj, jer se ljudi osećaju samouverenije kada imaju više da ponude. Nešto od tih znanja oni mogu da iskoriste i u privatnom životu, što dovodi do lične satisfakcije i unapređenja radnog morala.

 

2. Povećanje produktivnosti

Obuka pruža zaposlenima mogućnost da steknu širi set veština, pa su samim tim bolje pripremljeni za suočavanje sa problemima. Štaviše, dobro obučeni radnici mogu proširiti svoje uloge pokrivajući više područja, što dovodi do veće produktivnosti.S druge strane, zaposleni koji su demotivisani postaju apatični, što dovodi do niske produktivnosti. Ulaganjem u odgovarajuću obuku za svoje zaposlene smanjujete potrebu za stalnim nadzorom.

3. Povećanje lojalnosti

Nije istina da obučeni zaposleni imaju tendenciju da traže bolje poslovne prilike. Činjenica je da kada kompanija ulaže u zaposlene, oni se osećaju osnaženo i cenjeno, što povećava lojalnost prema kompaniji u kojoj rade. Zapamtite, zapošljavanje novih radnika je skuplje od zadržavanja postojećih, čak i ako to znači ulaganje u njihove edukacije. Dobro obučeni radnici mogu obučavati ostale, što je dobar benefit za Vas.

Odakle početi?

Sada kada znate značaj edukacije zaposlenih, hajde da vidimo šta možete da uradite.

 

Objavite svoja očekivanja

Za početak, jasno navedite veštine koje očekujete od svake uloge i utvrdite koje su trenutne veštine svakog zaposlenog u timu. Ovo će Vam pomoći da identifikujete praznine koje možete da popunite edukacijom.

Pre nego što bilo koja obuka počne, napravite atmosferu poverenja tako što ćete informisati sve zaposlene šta će sve naučiti i zašto je kompanija odlučila da investira baš u taj program. Edukacija treba da im zvuči kao dobra prilika, a ne kao teret. Ovo je od ekstremne važnosti da organizator (vlasnik, menadžer, HR) ima svest o tome jer rezultat edukacije kao efekat na firmino poslovanje direktno zavisi od od stepena motivisanosti i volje zaposlenih za samim ličnim i profesionalnim napredovanjem koja ta edukacija treba da im donese. 

 

Istražite ponudu edukacija

Danas je lako pronaći ponudu za edukaciju zaposlenih. Sve što treba da uradite je da istražite malo na internetu. Najvažnije je da odaberete adekvatnu edukaciju, a u tome Vam mogu pomoći i predavači.

 

Tražite povratnu informaciju

Kada se edukacija zaposlenih završi, bilo bi dobro da uradite evaluaciju programa kako biste videli da li je imalo efekta. Takođe, od velikog značaja je primena stečenog znanja, ali tako da da zaposleni nemaju utisak da ih testirate.

Team building Arena je pripremila paket koji obuhvata sve gore navedene zahteve. Reč je o programu koji se sastoji iz tri bloka, gde je prvi blok teorijski, a zatim kroz praktične vežbe, koje obavljaju učesnici, demonstriraju se primeri koji će biti analizirani u debrifu koji sledi na kraju programa. Program je prilagođen temi koja se obrađuje a teme su sledeće: komunikacija zaposlenih, upravljenje vremenom i resursima, upravljanje i kontorla stresa, liderstvo, motivacija i sinergija zaposlenih, … U zavisnosti od teme koja se teoretski obrađuje sa aktivnim učestvovanjem polaznika, biraju se aktivnosti koje naglašavaju i u praksi podstiču potrebne aktivnosti koje se kroz „igru“ najbolje prihvataju a zatim se u debrifu aktivno zaključuje koliko su novo prihvaćene vrednosti bitne i za pojedinca i za firmu. Vrlo je bitno da kompanija ima svest da se u svim aspektima uvek može bolje da se prepozna koja vrednost treba da se dodatno obradi i pojača u firmi i da sa posebnom pažnjom i eminetnim saradnicima odradi ta edukacija. Edukacija je nešto na čemu firma MORA konstatno da radi.  

zadovoljan zaposleni