Mada često skrajnuto, pitanje motivacije je od izuzetnog značaja za funkcionisanje svih biznisa i kompanija. Svako ko smatra ovu temu nevažnom, zanemaruje činjenicu da je u pitanju faktor koji u velikoj meri direktno utiče na ostvarivanje ciljeva kompanije.

Ljudski kapital, pogotovo u našem podneblju, često je zapostavljen. Menadžeri i vlasnici biznisa se fokusiraju na tehnologiju, finansije.. Pre svega u velikim kompanijama, ali neretko i u manjim, zaposleni postaju samo deo statistike tj. broj.

U takvim uslovima zaposleni postaju u potpunosti demotivisani, pa počinju da se ponašaju u skladu sa tim. Tačnije, rezultat ovakvog pristupa su radnici koji svoj posao “odrađuju”, uz minimum zalaganja i angažovanja. Kada su na ovaj način tretirani, zaposleni će vrlo rado pristati na bilo koju imalo bolju ponudu vaših konkurenata.Zbog svega navedenog, veoma je važno da obratite pažnju na ovu temu.

Često se u kontekstu zaposlenih kao glavni motivatori postavljaju dva antagonista – strah i nagrada. Sigurni smo da već znate, ali nije zgoreg pojasniti. Iz ugla psihologije, motivatore možemo posmatrati kao određene nagrade, podsticaje koji utiču na povećanje žudnje za zadovoljenjem želja i potreba. Iz ugla biznisa, motivatori u velikoj meri utiču na ponašanje zaposlenih.

KO JE ZADUŽEN ZA MOTIVISANJE ZAPOSLENIH U KOMPANIJI?

Pitanjem motivisanja kod zaposlenih najčešće se bave menadžeri (HR sektor). Njihov glavni i osnovni cilj jeste da zaposlene podstaknu na natprosečan rad, različitim tehnikama. Kako bi to postigli, u velikoj meri moraju da se oslone na motivisanje zaposlenih.

U ozbiljnim kompanijama menadžeri se bave merenjem motivacije zaposlenih i njihovog zadovoljstva. U inostranstvu je ova praksa ustaljena, merenja se bave redovno i u kontinuitetu, dok u našim krajevima, nažalost to još uvek nije praksa.

Motivacija se ne može posmatrati izopšteno od ostalih faktora koji utiču na zadovoljstvo zaposlenih, poput ekonomskih i tehnoloških mogućnosti.

Sada se postavlja glavno pitanje – šta je bolji motivator, strah ili nagrada? Mnogi bi možda na prvu odgovorili da je to strah. Hajde da vidimo da li je to baš tako.

STRAH KAO NEGATIVNI MOTIVATOR ZAPOSLENIH

Prvenstveno, ono što je zajedničko za ova dva motivatora, jeste da su u pitanju spoljašnji faktori koji utiču na rad zaposlenog. Pod nagradom se uglavnom smatraju povišice, bonusi, različite pogodnosti i povlastice.. Negativan motivator jeste strah, pre svega od gubljenja posla.

Možda ste nekada čuli da ćete početi da cenite svoj posao kada zamislite da ga nemate, a mnogi propagiraju i mišljenje da treba da budemo zahvalni kada uopšte uspemo da pronađemo posao. Nažalost, ovakvom mišljenju doprinose i uslovi na tržištu rada u našoj zemlji.

Međutim, ono što se kao menadžer ili vlasnik kompanije morate zapitati jeste da li želite da vaši zaposleni budu motivisani na ovaj način? Da li želite da sve što vaši zaposleni rade bude isključivo iz straha od gubitka posla ili kazne? Možemo reći da je radna atmosfera koja nastaje na taj način nabujala negativnim emocijama, strahom, nervozom, zaziranjem od grešaka. Vi sami ne biste voleli da svakog dana funkcionišete u takvoj okolini.

KAKO NA POZITIVAN NAČIN MOTIVISATI ZAPOSLENE I POVEĆATI EFIKASNOST TIMA?

Kako biste motivisali radnike na pozitivan način, skoncentrišite se više na zadovoljenje potreba zaposlenih. Sistem nagrade mnogo bolje funkcioniše, ali on ne sme biti ograničen isključivo na materijalne stvari. Kako bi došli do srži motivisanja, bitno je da ulažete u svoje zaposlene i u njima probudite i unutrašnje motivatore.

Kako da zaposlenog pokrenete da da sve od sebe i pruži svoje najbolje vašem biznisu? On se pre svega mora osećati ispunjeno, uz osećanje ličnog uspeha kada ispuni neki zadatak. Osim bazičnih potreba ljudi, bitno je da se fokusirate i na stvari koje izlaze iz samog okvira posla, koji doprinose samom radniku.

Poboljšanje uslova za rad u velikoj meri doprineće efikasnosti vaših zaposlenih, ali ono što će ih zasigurno motivisati jeste ulaganje u njih, njihovo usavršavanje i obuku. Takođe, na atmosferu u timu i lično zadovoljstvo radnika može uticati i oganizovanje team building-a.

EDUKACIJA I TEAM BUILDING KAO UNUTRAŠNJI MOTIVATORI

Kako to zapravo funkcioniše u praksi? Morate imate menadžere koji su spremni da osluškuju i slušaju zaposlene, da stvore kulturu u kojoj postoji otvorena komunikacija. Zatim, ulažite u zaposlene, oni su ogroman faktor koji doprinosi uspehu preduzeća, te je njihovo zadovoljstvo ono što će obezbediti efektivnost celog tima.

Svi želimo da budemo što bolji u onome što radimo, zar ne? Tako je i sa vašim zaposlenima. Kada organizujete treninge, obuke, edukacije, vi podstičete razvoj njihovih kompetencija. To direktno utiče na zadovoljstvo radnika, jer će voleti osećaj da napreduju i usavršavaju se, rade na sebi.

Arena organizuje različite edukativne programe koji će vam pomoći da savladate neku od sledećih veština: javni nastup i veština govorništva, neverbalna komunikacija, NLP tj. podsvesna komunikacija, veštine prodaje, kreiranje poslovnih ciljeva, poslovno pregovaranje.. Nešto novo što možete organizovati su timske edukativne radionice i timski koučing.

Edukativne radionice i timski koučing predstavljaju kombinaciju edukativnih timskih radionica i team building programa. Timski koučing pomaže unapređenje rada tima, međusobno razumevanje kolega, razvijanje poverenja, a predstavljaju i sjajan putokaz ka ostvarenju ciljeva. Smatramo da je ovo sjajan način da ljudi budu više usmereni jedni na druge, osete podršku kolega u radu i osećaju se kao deo tima.

Team building je, pored edukacije, značajan faktor koji utiče na zadovoljstvo zaposlenih. Na ovaj način se vaši zaposleni zbližavaju, uče timskom radu, međusobnom poverenju i boljoj komunikaciji, a ujedno će se i dobro zabaviti. Ukoliko ne znate kome bi poverili organizaciju jednog ovakvog događaja – Arena Team Building već 21 godinu organizuje različite vrste team building-a!  U ponudi imaju veliki broj aktivnosti od onih sportskih do zabavnih, na otvorenom i zatvorenom, pa čak i online!

U dogovoru sa nama možete odabrati aktivnost koja najviše odgovara sklonostima vašeg tima, a usklađena je i sa ciljevima koje želete da ostvarite ovakvom vrstom druženja.

Da rezimiramo, menadžeri često pokušavaju da zaposlene motivišu tako što će zadovoljiti osnovne potrebe ili one koje su već zadovoljene. Dešava se da ignorišu nezadovoljene, unutrašnje potrebe zaposlenih, koji su sjajni motivatori. Uvek imajte u vidu da je zadovoljstvo osnova motivacije svakog zaposlenog! Kada jednom saznate šta motiviše vaše ljude, pronaći ćete ključ uspeha svog biznisa!