Poslovno Pregovaranje: Ključni Koraci ka Ostvarivanju Poslovnih Ciljeva

Poslovno pregovaranje je ključni element uspeha u savremenom poslovnom svetu. Bez obzira da li ste vlasnik preduzeća, menadžer na visokom nivou ili političar, veštine poslovnog pregovaranja neophodne su Vam za postizanje Vaših poslovnih ciljeva.

Sa sveobuhvatnim pristupom obuci i praktičnim vežbama, naš trening poslovnog pregovaranja je Vaš ključ ka uspehu. Učimo Vas ne samo kako da započnete razgovor, već i kako da ga završite sa odlučujućim rezultatom. Zaboravite na stresne pregovore – kod nas, postajete majstor umetnosti pregovaranja.

1. PRIPREMA ZA RAZGOVOR

 • Analiza situacije: Naučićete kako detaljno analizirati situaciju pre pregovora, identifikujući ključne informacije, ciljeve i potencijalne izazove.
 • Definisanje ciljeva: Savladaćete veštine postavljanja jasnih i realnih ciljeva za pregovore, što će Vam pomoći da ostanete fokusirani tokom interakcije.
 • Planiranje strategije: Razvićete strategije za postizanje svojih ciljeva, uključujući identifikaciju alternativnih opcija i planiranje koraka za postizanje dogovora.
Poslovno pregovaranje - priprema za razgovor
Poslovno pregovaranje - započinjanje razgovor

2. ZAPOČINJANJE RAZGOVORA

 • Postavljanje tonaliteta: Naučićete kako postaviti pozitivan ton razgovora i uspostaviti dobar odnos sa sagovornicima od samog početka.
 • Postavljanje pitanja: Savladaćete veštine postavljanja efikasnih i relevantnih pitanja kako biste dobili potrebne informacije i usmerili razgovor prema Vašim ciljevima.

3. INFORMISANJE

 • Aktivno slušanje: Razvićete veštine aktivnog slušanja kako biste bolje razumeli potrebe i interese Vaših sagovornika.
 • Jasan izražaj: Naučićete kako jasno i koncizno izražavati svoje ideje i stavove, koristeći se efikasnom verbalnom i neverbalnom komunikacijom.
Poslovno pregovaranje - informisanje
Poslovno pregovaranje - Arena edukacije

4. Argumentovanje Sopstvenih Navoda:

 • Razvijanje argumenata: Steći ćete veštine u identifikaciji ključnih argumenata i njihovom strateškom predstavljanju kako biste podržali svoje stavove.
 • Prilagođavanje argumentacije: Naučićete kako prilagoditi svoju argumentaciju u skladu sa potrebama i interesima sagovornika, kako bi bila što ubedljivija.

5. NEUTRALISANJE PRIGOVORA

 • Razumevanje sagovornika: Savladaćete veštine empatije i razumevanja tačke gledišta Vaših sagovornika kako biste efikasno reagovali na njihove prigovore.
 • Rešavanje konflikata: Naučićete kako mirno i konstruktivno rešavati konflikte tokom pregovora, pronalazeći obostrano prihvatljiva rešenja.
Poslovno pregovaranje - neutralisanje prigovora
Poslovno pregovaranje - vođenje i navođenje

6. VOĐENJE I NAVOĐENJE

 • Upravljanje interakcijom: Razvićete veštine vođenja razgovora i usmeravanja tokom pregovora, kako biste održavali kontrolu nad situacijom i postizali željene rezultate.
 • Postavljanje granica: Naučićete kako postaviti jasne granice i usmeriti razgovor ka Vašim ciljevima, bez kompromitovanja odnosa sa sagovornicima.

7. DONOŠENJE ODLUKA

 • Analiza opcija: Steći ćete veštine u analizi različitih opcija i proceni njihovih prednosti i nedostataka kako biste doneli informisanu odluku.
 • Brzo odlučivanje: Naučićete kako brzo donositi odluke u dinamičnom okruženju pregovora, uzimajući u obzir sve relevantne faktore i rizike.
Poslovno pregovaranje - donošenje odluka
Poslovno pregovaranje - zaključivanje pregovora

8. ZAKLJUČIVANJE PREGOVORA

 • Postizanje dogovora: Razvićete veštine za postizanje obostrano korisnih dogovora koji će zadovoljiti interese svih učesnika u pregovorima.
 • Finalizacija detalja: Naučićete kako jasno definisati i finalizovati sve detalje dogovora, kako bi se osigurala njegova implementacija i sprovođenje.

KAKAV NAPREDAK TREBA DA OČEKUJETE NAKON TRENINGA POSLOVNO PREGOVARANJE?

%

Povećanje samopouzdanja u vođenju poslovnih razgovora i pregovora

%

Efikasnije identifikovanje i rešavanje konflikata tokom poslovnih interakcija

%

Postizanje obostrano korisnih dogovora i stvaranje dugoročnih poslovnih partnerstava

KOME JE NAMENJEN NAŠ TRENING POSLOVNO PREGOVARANJE?

 • Vlasnicima preduzeća i menadžerima svih nivoa:

Program je namenjen vlasnicima preduzeća i menadžerima kako bi unapredili svoje veštine pregovaranja i efikasnije upravljali timovima. Očekuje se da će nakon programa vlasnici i menadžeri biti sposobni da uspešno vode poslovne razgovore, donose ključne odluke i postižu obostrano korisne dogovore, što će direktno doprineti uspehu njihovih preduzeća.

 • Politčarima i diplomatama:

Program je posebno dizajniran za političare i diplomate kako bi unapredili svoje veštine u vođenju političkih i diplomatskih pregovora. Očekuje se da će nakon programa političari i diplomate biti sposobni da efikasnije komuniciraju sa drugim političkim entitetima i postižu dogovore koji su u najboljem interesu njihovih zemalja ili organizacija.

 • Svima koji žele da unaprede svoje veštine poslovnog pregovaranja:

Program je otvoren za sve pojedince koji žele da unaprede svoje veštine pregovaranja, bez obzira na njihovo trenutno zanimanje ili nivo iskustva. Očekuje se da će nakon programa učesnici biti sposobni da efikasnije komuniciraju, rešavaju konflikte i postižu uspešne rezultate u različitim poslovnim situacijama.

KOJE BENEFITE DONOSI NAŠ TRENING POSLOVNO PREGOVARANJE?

Naš trening poslovno pregovaranje će Vam pružiti priliku da s lakoćom:

 • Vodite teške poslovne ili diplomatske razgovore.
 • Postižete odlučujuće dogovore u vezi sa budućim poslovnim potezima i projektima.