Strah ili nagrada – šta je bolji motivator?

Strah ili nagrada – šta je bolji motivator?

Mada često skrajnuto, pitanje motivacije je od izuzetnog značaja za funkcionisanje svih biznisa i kompanija. Svako ko smatra ovu temu nevažnom, zanemaruje činjenicu da je u pitanju faktor koji u velikoj meri direktno utiče na ostvarivanje ciljeva kompanije. Ljudski...