team building arena

edukacija

programi edukacija

Javni nastup i veština govorništva

Učesnici ovog edukativnog programa će praktično savladati veštine: 1. Kako prevazići strah od javnog govora, 2. Kako ostvariti kontakt sa publikom…

NLP - Podsvesna komunikacija

Polaznici ovog edukativnog programa će praktično savladati veštine: 1. Kako ostvariti podsvesnu vezu sa sagovornikom, 2. Kako ovladati…

Kreiranje poslovnih ciljeva

Polaznici ovog edukativnog programa će praktično savladati veštine: 1. Eksterna i interna analiza vašeg okruženja, 2. Analiza trenutnog…

Neverbalna komunikacija

Polaznici ovog edukativnog programa će praktično savladati veštine: 1. “Čitanja” i prepoznavanja znakova koji nam sagovornici šalju, 2. Prepoznavanje…

Veštine prodaje

Polaznici ovog edukativnog programa će praktično savladati veštine: 1. Kako savladati strah od prodaje, 2. Kako pomoći kupcu da shvati šta želi…

Poslovno pregovaranje

Polaznici ovog edukativnog programa će praktično savladati veštine: 1. Pripreme za razgovor, 2. Započinjanje razgovora…

Boris Teodosijević

Boris Teodosijević kao profesionalni trener poslovnih veština je svoje znanje sticao kroz formalno fakultetsko obrazovanje, neformalno stručno obrazovanje u edukativnim programima u inostranstvu…

Jelena Bojović

Jelena Bojović je jedan od vodećih trenera razvojnih veština na našim prostorima, kao i uspešan stručni konsultant koji već godinama razvija potencijale zaposlenih u domaćim i stranim kompanijama. 

Edukacija Je Najmoćnije Oružje Koje Možete Koristiti Da Promenite Svet.”

—Nelson Mandela