063 63 63 60 info@edukacija.org

team building arena

edukacija

programi edukacija

Javni nastup i veština govorništva

Učesnici ovog edukativnog programa će praktično savladati veštine: 1. Kako prevazići strah od javnog govora, 2. Kako ostvariti kontakt sa publikom…

NLP - Podsvesna komunikacija

Polaznici ovog edukativnog programa će praktično savladati veštine: 1. Kako ostvariti podsvesnu vezu sa sagovornikom, 2. Kako ovladati…

Kreiranje poslovnih ciljeva

Polaznici ovog edukativnog programa će praktično savladati veštine: 1. Eksterna i interna analiza vašeg okruženja, 2. Analiza trenutnog…

Neverbalna komunikacija

Polaznici ovog edukativnog programa će praktično savladati veštine: 1. „Čitanja“ i prepoznavanja znakova koji nam sagovornici šalju, 2. Prepoznavanje…

Veštine prodaje

Polaznici ovog edukativnog programa će praktično savladati veštine: 1. Kako savladati strah od prodaje, 2. Kako pomoći kupcu da shvati šta želi…

Poslovno pregovaranje

Polaznici ovog edukativnog programa će praktično savladati veštine: 1. Pripreme za razgovor, 2. Započinjanje razgovora…

NIKOLA

  • INTERNACIONALNI PREDAVAČ;
  • PERSONALNI TRENER;
  • PROFESOR PRIMENJENE PSIHOLOGIJE i KOMUNIKOLOGIJE;
  • PROFESOR LIDERSTVA i PERSONALNOG…

IVAN

U toku proteklih 25 godina Ivan Kokeza je bio CEO / generalni direktor i konsultant sa intezivnim iskustvom u nekoliko oblasti, uključujući energetiku, naftu i gas, farmaciju i medicinske tehnologije, sistem satelitskog praćenja i drugim inovativnim industrijama…

Jelena 

Jelena Bojović je jedan od vodećih trenera razvojnih veština na našim prostorima, kao i uspešan stručni konsultant koji već godinama razvija potencijale zaposlenih u domaćim i stranim kompanijama. 

Boris 

Boris Teodosijević kao profesionalni trener poslovnih veština je svoje znanje sticao kroz formalno fakultetsko obrazovanje, neformalno stručno obrazovanje u edukativnim programima u inostranstvu…

Neda

Kao sertifikovani REBT terapeut konsultant Albert Ellis iz Njujorka i konsultant internacionalne kompanije Human Synergistics, od početka karijere bavi se primenom stečenih psiholoških znanja u biznisu, pružajući jedinstven spektar usluga u oblasti razvoja zaposlenih i razvoja organizacija.

Edukacija je najmoćnije oružje koje možete koristiti da promenite svet.“

—Nelson Mandela